ZARZĄDZENIE NR 9/2022 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia im opieki oraz ich wyłapywanie.