ZARZĄDZENIE NR 73/2024 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym