ZARZĄDZENIE NR 72/2024 BURMISTRZA RACIĄŻA z dnia 10 lipca 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym