ZARZĄDZENIE NR 66/2021 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia im opieki oraz ich wyłapywanie.