ZARZĄDZENIE NR 65/2021 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.