ZARZĄDZENIE NR 6/2022 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 05 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.