ZARZĄDZENIE NR 59/2024 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym