Zarządzenie nr 58/2021 Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 01 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia im opieki oraz ich wyłapywanie.