ZARZĄDZENIE NR 55/2022 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.