ZARZĄDZENIE NR 5/2023 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia im opieki oraz ich wyłapywanie.