ZARZĄDZENIE NR 47/2024 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻ z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu oraz określenia regulaminu konkursu