ZARZĄDZENIE NR 42/2022 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 06 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.