Zarządzenie nr 40/2020 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej