Zarządzenie nr 39/2020 Burmistrza Raciąża z dnia 17 czerwca 2020r. w spr. powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej