ZARZĄDZENIE NR 36/2023 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym