ZARZĄDZENIE NR 36/2022 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 21 marca 2022r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.