ZARZĄDZENIE NR 35/2023 BURMISTRZA RACIĄŻA z dnia 09 maja 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym