ZARZĄDZENIE NR 31/2022 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej