Zarządzenie nr 31/2020 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 06 maja 2020r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”