ZARZĄDZENIE NR 28/2021 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 02 marca 2021 r.

  w sprawie unieważnienia konkursu na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu z dnia 23 lutego 2021 roku