Zarządzenie nr 25/2020 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 06 kwietnia 2020r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania bezdomności