ZARZĄDZENIE NR 23/2022 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 07 lutego 2022 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.