ZARZĄDZENIE NR 22/2022 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 07 lutego 2022 r. unieważniające otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.