ZARZĄDZENIE NR 21/2022 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 02 lutego 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia im opieki oraz ich wyłapywanie.