ZARZĄDZENIE NR 20/2022 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 01 lutego 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.