ZARZĄDZENIE NR 2/2022 BURMISTRZA MIASTA RACIĄŻA z dnia 03 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu.