Zapytanie ofertowe nr. KM.271.2.2020 z dnia 18.12.2020

Zapytanie ofertowe nr. KM.271.2.2020 z dnia 18.12.2020 na „Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży hydraulicznej i elektrycznej oraz konserwacji i drobnych napraw bieżących w budynkach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Gminę Miasto Raciąż oraz w komunalnych lokalach mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – w podziale na dwie części”.