Wykaz obejmujący części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat