Wykaz obejmujący część nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego wnioskodawcy.