Wykaz nr. 2 nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców