Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego