Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Raciąż przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata