Wykaz części nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawców, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej