Wdrożenia jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa Mazowieckiego

W dniu 09.06.2020 r. Gmina Miasto Raciąż zawarła umowę z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. ws. uczestnictwa JST w projekcie „Wdrożenia jednolitych standardów obsługi inwestora
dla JST województwa Mazowieckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
na lata 2014-2020 – Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”.

Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. (ARMSA) w partnerstwie
z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. i adresowany do Jednostek Samorządu Terytorialnego
z województwa mazowieckiego. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Projekt jest realizowany w dwóch etapach.

Etap I obejmuje audyt i szkolenia z zakresu standardu obsługi inwestora, natomiast  
Etap II obejmuje szkolenia pogłębiające wiedzę z zakresu standardu obsługi inwestora
wraz z doradztwem indywidualnym skierowanym do pracowników urzędu w zakresie opracowania oferty inwestycyjnej oraz przygotowanie i wdrożenie w urzędzie procedur obsługi inwestora. Szczegółowe informacje dotyczące projektu można znaleźć pod linkiem: http://coie.armsa.pl/Wdrozenie,jednolitych,standardow,obslugi,inwestora,dla,JST,wojewodztwa,mazowieckiego,1196.html