Uwaga Rodzice!

Szkoła Podstawowa im. St. Konarskiego w Raciążu prowadzi zapisy uczniów na rok szkolny 2022/2023

do klasy I Szkoły Podstawowej obowiązkowo zapisujemy dzieci

urodzone w 2015 roku

– zgłoszenie – załącznik nr 1 (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły)

– wniosek – załącznik nr 2 ( dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły)

Decyzją rodziców  dzieci urodzone w roku 2016 mogą rozpocząć  naukę w klasie I

– wniosek – załącznik nr 3

Rekrutacja do klasy I odbywa się drogą elektroniczną – https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/raciaz .Po zarejestrowaniu dziecka należy wydrukować wniosek, podpisać i po zakończeniu zawieszenia funkcjonowania szkoły, złożyć w sekretariacie. Podstawą do rekrutacji jest rejestracja elektroniczna dziecka. Rekrutacja drogą elektroniczną odbywa się do 13 kwietnia 2022r.

Serdecznie zapraszamy

Harmonogram rekrutacji uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu w r. szk. 2022/2023

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  13.04.2022 r. do godz. 15:00  28.05.2022 r. do godz. 15:00
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe      22.04.2022 r.      07.06.2022 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  27.04.2022 r.  13.06.2022 r.
4.Możliwość odwołania rodzica kandydata od decyzji komisji rekrutacyjnej16.05.2022 r. do godz. 15:0017.06.2022r. do godz.  15:00
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  25.05.2022 r.  25.06.2022 r.
6.Dodatkowy nabór kandydatów na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej.——-22.08.2022 r. do godz. 15:00