Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż – Etap IV