Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie obszaru ochrony i promocji zdrowia