Tańszy prąd dla przedsiębiorcy pod warunkiem złożenia oświadczenia u dostawcy do 30 listopada 2022

Osoby. prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą powinny do 30 listopada 2022 r. złożyć oświadczenie u dostawcy prądu. To pozwoli na niższe rachunki za prąd od 1 grudnia 2022 r.

Warunkiem obniżenia rachunków za prąd przez mikroprzedsiębiorców jest złożenie do 30 listopada 2022 r. oświadczenia, pozwoli to na skorzystanie z maksymalnej ceny prądu wynoszącej 785 zł/MWh. Warto dopełnić formalności do 30 listopada 2022 r.

Kto może skorzystać z obniżonych cen prądu?

Z niższej ceny prądu może skorzystać każdy przedsiębiorca będący mikroprzedsiębiorcą, mały przedsiębiorca oraz średni przedsiębiorca.

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Warunki te spełnia większość jednoosobowych działalności gospodarczych stąd warto złożyć oświadczenie by móc skorzystać od 1 grudnia 2022 r. z obniżonych kosztów prądu.

Zgodnie z przyjętymi przepisami z obniżki cen prądu będzie mógł skorzystać także:

Mały przedsiębiorca czyli przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

Średni przedsiębiorca czyli przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.

Oświadczenie warto złożyć do 30 listopada 2022 r. by do końca 2023 roku korzystać z ceny prądu na poziomie 785 zł/MWh.

Oświadczenie odbiorcy uprawnionego, muszą złożyć mali i średni przedsiębiorcy, szkoły, szpitale, spółki komunalne i gminy do 30 listopada 2022 r. Złożenie oświadczenia jest dobrowolne i pozwoli to na obniżenie rachunków za prąd już od 1 grudnia 2022 r. Warto zaznaczyć, że oświadczenia złożone po 30 listopada sprawi, że cena maksymalna zacznie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.