Rekrutacja uzupełniająca do Miejskiego Przedszkola w Raciążu na rok szkolny 2024/2025

Informujemy,  że w dniach   10 – 14  czerwca  2024r.  odbędzie się  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA na wolne miejsca do naszej placówki.

W rekrutacji uzupełniającej można  ubiegać się  o miejsce dla dzieci, które w dniu 31 sierpnia  2024 roku będą miały ukończone 2,5 roku oraz dla  dzieci spoza miasta Raciąża.

Zainteresowani Rodzice wypełniają w systemie elektronicznym (adres: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/raciaz)  wniosek o przyjęcie dziecka, drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu składają w przedszkolu.    

Dyrekcja