Przełączenie i koncentracja numeru alarmowego 998 na 112

Od 20 maja w województwie mazowieckim rozpocznie się przejęcie obsługi numeru alarmowego 998 przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu.

Proces ten będzie trwał  do 7 czerwca 2021 r. Przełączenie numeru na terenie powiatu płońskiego zaplanowano na 26 maja 2021 roku.

W wyniku przełączenia i koncentracji numeru alarmowego 998 mieszkaniec w powiecie płońskim wybierając numer alarmowy Straży Pożarnej 998 zarówno z telefonu stacjonarnego jak i komórkowego połączy się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu, obsługującego numer alarmowy 112.

Podstawowe zalety koncentracji numerów alarmowych:

• szybsze powiadamianie służb ratowniczych,

• eliminowanie / filtrowanie wywołań niezasadnych,

• zastępowalność na wypadek przeciążenia lub awarii systemu,

• obsługa zgłoszeń alarmowych od obcokrajowców,

• obsługa zgłoszeń typu eCall oraz SMS,

• możliwość ciągłego podtrzymywania rozmowy ze zgłaszającym z jednoczesnym aktualizowaniem informacji w formatce.

Przełączenie numeru na terenie powiatu płońskiego zaplanowano na 26 maja

2021 roku.