Pismo w sprawie ubiegania się o Certyfikat Marka Przyjazne Mazowsze