Ogłoszenie Rady Miejskiej w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku