Ogłoszenie PGKiM w Raciążu

Na podstawie Uchwały nr 5/2024 z dnia 31 maja 2024 r. Rada Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raciążu ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PGKiM.

Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów należy składać do dnia 07 czerwca 𝟮𝟬𝟮𝟰 𝗿. 𝗱𝗼 𝗴𝗼𝗱𝘇. 𝟭𝟰:𝟬𝟬 w sekretariacie PGKiM.

Link do konkursu wraz z niezbędnymi dokumentami poniżej:

http://bip-pgkimraciaz.lo.pl/index.php?app=nabor&status=1&sid&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2EmoFTs7xGcasmkXZviSHChH9p9d1pCNjsyrTv_6J3BV3Y0eH04CQC-jk_aem_AeAzLTfJTch85s_piGDWUrVldF_UutCklHjoM4iAgbeGtpneV2dVjb51NQQjsvJlvxlRj1s3W07qCYv1yNhMelST