Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Rusza nabór do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.  
Program zakłada wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług asystenckich. Gmina/powiat składa wniosek o przyznanie środków do wojewody.

Gmina Miasto Raciąż zamierza aplikować o przyznanie środków na realizacje Programu.
Z uwagi na powyższe osoby z niepełnosprawnościami lub ich opiekunowie, a także opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami zainteresowani takim wsparciem proszeni są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – tel. 23 683 48 80.

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń zostanie złożony odpowiednio przygotowany wniosek o środki na realizację Programu na 2024 r. Termin złożenia wniosku przez gminę do wojewody upływa 15 września 2023 roku.

Więcej informacji o programie na stronie Mazowieckiego urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki) oraz na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (https://niepelnosprawni.gov.pl).

  1. Link do regulaminu Programu
https://niepelnosprawni.gov.pl/download/ogloszenie-aoon-jst-edycja-2024-1692172855.pdf
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego—edycja-2024