Modernizacja SUW w Witkowie – umowa z wykonawcą podpisana

20 czerwca Burmistrz Michał Skarbowski oraz Skarbnik Maria Karwowska podpisali umowę z wykonawcą modernizacji Stacji Uzdatniania Wody – firmą BIOŚ.

To bardzo ważna i potrzebna inwestycja, zabezpieczająca dostęp do wody dla mieszkańców całego miasta. Zniweluje ona do minimum zagrożenie awarią systemu, który powoduje, że woda płynąca w naszych kranach nadaje się do celów spożywczych i sanitarnych.

W zakres prac wejdą m.in.:

✅budowa dwóch studni głębinowych;

✅zakup i instalacja nowego systemu uzdatniania wody;

✅przebudowa i instalacja zbiornika wód popłucznych.

Koszt robót to ponad 4,2 mln zł. W poprzedniej kadencji pozyskaliśmy jako samorząd na realizację tej inwestycji dofinansowanie w wysokości 3,8 mln zł z Rządowego Programu Polski Ład. Pozostałą kwotę stanowić będzie wkład własny ze strony miasta.

Na ukończenie prac wykonawca ma 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.