Informacja węgiel

Aby zapewnić wsparcie naszym Mieszkańcom, Burmistrz podjął decyzję o włączeniu się Gminy Miasto Raciąż w proces dystrybucji węgla na terenie Raciąża. W związku z tym, zaprasza osoby zainteresowane zakupem węgla po preferencyjnej cenie do składania wniosków w tej sprawie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Raciążu (pokój nr 3). Wnioski są dostępne w Urzędzie w wersji tradycyjnej oraz w wersji elektronicznej pod linkiem poniżej. Cena węgla będzie wynosić 2000 zł brutto za tonę.

UWAGA! Wniosek o zakup węgla w preferencyjnej cenie mogą złożyć jedynie te osoby, które są uprawione do otrzymania dodatku węglowego.