Informacja w sprawie szkolenia z zakresu podejmowania działalności gospodarczej – LGD w Płońsku