Informacja w sprawie Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami. To nie tylko pomoc w czynnościach dnia codziennego, ale też towarzyszenie przy wizycie w urzędzie czy wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych.

W 2022 roku osoby z niepełnosprawnościami będą mogły korzystać z pomocy asystenta w ramach dwóch programów resortowych finansowanych z Funduszu Solidarnościowego adresowanych do jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

W 2022 roku na realizację usług asystenckich przeznaczymy łącznie 610 mln zł. Z tej puli 510 mln zł trafi do samorządów, a budżet dla przedstawicieli trzeciego sektora to 100 mln zł.