Informacja w sprawie dystrybucji węgla na zasadach preferencyjnych dla gospodarstw domowych na 2023r.

Działając na podstawie art. 34 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina Miasto Raciąż informuje, że przystąpiła do zakupu węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych i jego sprzedaży mieszkańcom, do dnia 30.04.2023r.

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Raciążu w sekretariacie w dniach i godzinach pracy urzędu  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej do 11 kwietnia 2023r.. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Banku Spółdzielczego w Raciążu

05 8233 0004 0000 1544 2017 0080 do dnia 15 kwietnia 2023r.