Informacja w spr. zwiększonych ryzyk wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną.